Kalakshetra

Last Updated: Sat, Nov 14, 2009 10:31 hrs

Schedule for 2009 - 2010

KALAKSHETRA
57thAnnual Arts Festival
Dec20, 2009 - Jan 3, 2010

Venue: Bharata Kalakshetra Auditorium, Tiruvanmiyur, Chennai 600 041

Six Parts of Ramayana Series

Date Time Programme
20-12-2009 6.30 p.m. Sita Swayamvaram – Dance-drama
21-12-2009 6.30 p.m. Sri Rama Vanagamanam– Dance-drama
22-12-2009 6.30 p.m. Paduka Pattabhishekam– Dance-drama
23-12-2009 6.30 p.m. Sabari Moksham – Dance-drama
24-12-2009 6.30 p.m. Choodamani Pradanam– Dance-drama
25-12-2009 10.00 a.m. -

04.00 p.m.
Gilligilippu– Children programme
25-12-2009 6.30 p.m. Maha Pattabhishekam-Dance-drama
29-12-2009 7.30 p.m. 'Sabari Moksham' Dance-dramaat Sri Krishna Gana Sabha, Chennai

SAMAGAM – NORTH INDIAN GANDHARVAFESTIVAL

Date Time Programme
26-12-2009 6.00 p.m. Shri Sayed Zafar Khan- Sitar
26-12-2009 7.30 p.m. Shri Madhup Mudgal -Hindustani Vocal
27-12-2009 6.00 p.m. Shri Kailash Sharma- Flute
27-12-2009 7.30 p.m. Smt. Padma Talwalkar- Hindustani Vocal
28-12-2009 6.00 p.m. Smt. Manjusha Kulkarni‘Patil’ - Hindustani Vocal
28-12-2009 7.30 p.m. Dr. N. Rajam & Sangeetha- Violin
29-12-2009 6.00 p.m. Pandit Tejendra NarayanMazumdar - Sarod
29-12-2009 7.30 p.m. Pandit Vinayak Torvi- Hindustani Vocal
30-12-2009 6.00 p.m. Pandit Nayan Ghosh -Sitar
30-12-2009 7.30 p.m. Smt. Ashwini Bhide ‘Despande’- Hindustani Vocal
31-12-2009 6.30 p.m. 'Punarmava' by KathakKendra

57th Annual Art Festival 2010

Date Time Programme
01-01-2010 6.30 p.m. Carnatic Vocal Concertby Madurai Sri. T.N.
Seshagopalan & Party
02-01-2010 6.30 p.m. Carnatic Vocal Concertby Smt. Sudha
Raghunathan & Party
03-01-2010 6.30 p.m. Carnatic Vocal Concertby
Sri. P. Unnikrishnan & Party
06-01-2010 6.00 p.m. Annual Convocation
07-01-2010   Dance-drama at Music Academy,Chennai.

 

More from Sify: