Sri Rama Bhaktha Jana Samaj

Last Updated: Sat, Nov 14, 2009 07:18 hrs

Sri Ramanavami Mahothsavam – 2009

(26th March,2009 to 25th April, 2009)

Venue: Padma Seshadri School, Alagirisami Salai, K.K.Nagar, Chennai - 600078

Date Time Programme
26-03-2009 6-30 pm Inauguration and Release of Annual Souvenir
26-03-2009 7-00 pm Discourse on Kamba Ramayanam

by Vidhwan Trichy Sri K. Kalyanaraman
Topic: Sri Rama Jananam
27-03-2009 7-00 pm Discourse on Kamba Ramayanam by
Vidhwan Trichy Sri K. Kalyanaraman
Topic: Sri Seetha Kalyanam
28-03-2009 7-00 pm Discourse on Kamba Ramayanam
byVidhwan Trichy Sri K. Kalyanaraman
Topic: Irandu Varam
29-03-2009 8-00 am Sri Rama Laksharchanai
29-03-2009 12 Noon Prasaddham
29-03-2009 5-00 pm Sadguru Sri Thyagaraja Aradhana -
Pancharathnam
30-03-2009 7-00 pm Discourse on Kamba Ramayanam
byVidhwan Trichy Sri K. Kalyanaraman
Topic: Padhuka Pattabhishekam
1-04-2009 7-00 pm Discourse on Kamba Ramayanam by
Vidhwan Trichy Sri K. Kalyanaraman
Topic: Kanden Deviyai
2-04-2009 7-00 pm Discourse on Kamba Ramayanam by
Vidhwan Trichy Sri K. Kalyanaraman
Topic: Prakalaka Charithram;
3-04-2009 7-00 pm Discourse on Kamba Ramayanam by
Vidhwan Trichy Sri K. Kalyanaraman
Topic: Vibheeshana Saranagathi
4-04-2009 4-30 pm Thukkaram Sri Ganapathi Maharaj – Abang Bhajan
4-04-2009 7-00 pm Sri B.V. Ganesh & Party – Carnatic Music
5-04-2009 6:30 pm T.N.S.Krishna & Party – Carnatic Music
6-04-2009 7:00 pm Udayalur Sri K.Kalyanarama Bhagavathar
& Party - Namasankeerthan
7-04-2009 7:00 pm Udayalur Sri K.Kalyanarama Bhagavathar
& Party - Namasankeerthan
8-04-2009 7:00 pm Udayalur Sri K.Kalyanarama Bhagavathar
& Party - Namasankeerthan
09-04-2009 7:00 pm Kovai Sri Jayaraman & Party – Namasankeerthan
10-04-2009 7:00 pm Kovai Sri Jayaraman & Party – Namasankeerthan
11-04-2009 7:00 pm Srivatsa S. Jayarama Sarma – Discourse
Topic: Dhruva Charithram,
12-04-2009 7:00 pm Srivatsa S. Jayarama Sarma – Discourse
Topic:Prahalatha Charithram
13-04-2009 7:00 pm Srivatsa S. Jayarama Sarma – Discourse
Topic: Sri Rukmini Kalyanam
14-04-2009 7:00 pm Vadagudi Sri T. Sundararama Deekshithar - Discourse
Topic: Sowndarya Lahari
15-04-2009 7:00 pm Vadagudi Sri T. Sundararama Deekshithar -Discourse
Bhajagovindam,
16-04-2009 7:00 pm Vadagudi Sri T. Sundararama Deekshithar -Discourse
Discourse on Govinda Bagavath paadar
17-04-2009
To
25-4-2009
7:00 pm Vishnu Puranam discourse by
Sri M.V. Ananatha Padmanabhachariyar
25-04-2009 7:00 pm Anjaneya Utsavam

More from Sify: